Hỏi tài liệu carbon dioxide siêu tới hạn

Có anh chị nào có tài liệu giải thích tính xúc tác của carbon dioxide siêu tới hạn không , cho em xin với :vanxin( :vanxin(

Bạn có nhầm ko chứ scCO2 làm gì có tính xúc tác. Bạn lấy 1 vd thử xem.

hix , em xin lỗi , em là elnio đây ạh , em bị mất pass , mò hoài mà lấy lại không được. Hôm trước em đánh máy nhầm ạ. Em đang làm seminar về scCO2 nhưng em không tìm ra tài liệu tính dung môi của nó, anh giúp em với.

http://rapidshare.com/files/7425029/Supercritical_fluid.zip