Hỏi cách xác định số oxy hóa TB

Mình muốn hỏi mọi người xem ai có biết cách xác định số oxy hóa trung bình của một chất trong hỗn hợp rắn không. Ví dụ một hệ rắn có Mn+6, Mn+2, Mn+4… ở oxyt hay muối… mình không quan tâm, chỉ quan tâm đến số oxy hóa tổng cộng sau cùng của Mn là bao nhiêu thôi, vd Mn +4,54. Tất nhiên là không được cho vào nước vì như vậy sẽ phá mẫu của mình. Ai có kinh nghiệm chia sẽ với, đang gấp nên suy nghĩ chưa ra, phải nhờ mọi người tìm giúp. XRD thì không cho biết hàm lượng nên cũng chịu. Có pp điện từ gì không?

Không ai có ý kiến gì hết à. Vậy có cách nào phân tích thành phần các nguyên tố trong mẫu (mình có thể biết được các nguyên tố thậm chí các thành phần pha trong mẫu nhờ XRD) mà không phá mẫu không???

Híc, dùng XPS đó ông ơi, X-ray Photoelectron Spectroscopy. Tôi chưa dùng lần nào, nhưng thấy trong các bài báo thường có phần này đế xác định nguyên tố và trạng thái oxy hóa, ko biết Lab ông có không.

không được, XPS chỉ cho biết thành phần pha chứ không cho biết hàm lượng. Cd trong mẫu tui có MnO2, FeMn2O4… tui chỉ cần biết soh của Mn thôi. Chạy XPS thì cho biết có các pha đó, nhưng lại không biết nó chiếm bao nhiêu. Trừ khi ông phải làm 1 etallonage về từng pha, như vậy thì siêu tốn kém và siêu lâu và cũng không biết có chính xác không nữa