Hoi cach thay đổi Avatar

Hi ACE, cho hỏi cái, Yugi không muốn dùng Avatar mặc định mà muốn thay bắng Avatar từ trong máy thì làm bằng cách nào dzị. Tìm hoài chẳng bít. Hậu tạ Hậu tạ

BẠn hãy vào hồ sơ, và chọn đổi ảnh cá nhân ấy!!! chúc may mắn

Đã chọn ảnh cá nhân rồi nhưng muốn thay đổ cái Avatar.

vô hồ sơ, chọn đổi avatar, kéo chuột xuống, chọn tải file từ máy xuống. CHọn hình, resize thành 80*80 pixels. Ok

Anh em bình tĩnh nhé, BM đã chỉnh lại gồi đó !!! Sorry !!! Vì hồi trước giờ tự tin tưởng đống avatar trong 4rum là đẹp bá cháy rồi chứ, ai ngờ anh em chê dữ dội vậy !!! Còn cái 4rum mặc định thì… BM thấy đẹp mà, cứ để nó hun đi, nó hun chán thì nó sẽ… hun tiếp !! hehehe ! :tinh ( :tantinh (