Hỏi bài tập hạt nhân

Năng lượng li6n kết trên một nucleon trong hạt nhân của đồng vị Cl 17 35 là 8.5MeV.nucleon^-1 . Tính độ hụt khối của nó cho p=1.00724u và mN=1.00862u

  Nếu tính bình thường thì em cũng biết rồi  nhưng có đơn vị mới này em bó tay  giải thích giùm em đơn vị và giải thử em coi với ^ ^

Nucleon là tên gọi chung cho neutron và proton thôi. Với đồng vị Cl 35 trên thì hạt nhân có tổng cộng 35 neutron và proton, hay 35 nucleon. Năng lượng liên kết cho mỗi nucleon là 8.5 MeV.

vậy thế mình đổi năng lượng ra Kj/Kg thì sao đây hở anh?.. cáy MeV/nucleon đó là năng lượng gì vậy? giải thích ý nghĩa cho em đi

Dùng cái pt Einstein tính độ hụt khối. Chuyển đổi đơn vị thì vô mấy trang này xem nhá, hic…

http://www.ifa.hawaii.edu/~capak/astro/const.html

My god… toàn công thức hay cả… nhưng mà công thức einstien thì dùng đơn vị là Kg đối với khối lượng mờ ^ ^…

   Mà sẵn cho em hỏi 

Năng lượng liên kết cho mỗi nucleon là 8.5 MeV.

Cái này ở đâu ra thế ạ?

Có ai biết trang web nào nói về hóa học hạt nhân không? Đưa lên cho mọi người xem với?

hùm tớ khuyên bạn là… thứ nhất nên học cho vững cái hoá phổ thông đã… thứ hai hãy học tiếng anh chuyên nghành hoá học đi… Hoá học hạt nhân không phải là cái vấn đề dễ dàng cho bạn muốn tham khảo lúc nào cũng được… với lại mấy cái pứ hạt nhân bạn được học trên lớp chỉ là căn bản của mọi loại căn bản < thực tế như động học bậc 1 vậy> nếu có gì htắc mắc xin bạn post lên forum… thân

Hic bài này có trong sách Olempic đó cha! ^^

hùm… cái câu đó mình hỏi từ hè mà T_T lúc đó mình ngu lắm thông cảm cho… nhưng quan trọng là 8.5MeV tính thế nào? Chứng minh ấy T_T

Nhờ các bác giải thích và cho em một số ví dụ về các phương pháp tách trong phản ứng hạt nhân( tên nghe lạ hoắc) 1.pp vệ tinh trơ 2.pp kết tủa hấp phụ 3.pp nguyên tử giật lùi 4.pp kết tủa hoạt tính

eV là đơn vị năng lượng ( công dịch chuyển một điện tích điểm q từ A đến B với hiệu điện thế giữa AB là U là: A=qU nếu q=1,6.10^-19C, U=1V thì A=1,6.10^-19J người ta lấy giá trị này là 1eV)

1eV= 1,6.10^-19Jun 1MeV=10^6eV Tính độ hụt khối bạn được ∆m Áp dụng công thức ∆E=∆m.c^2 (chú ý đổi đơn vị sang hệ SI để có năng lượng đơn vị J) Năng lượng này là năng lượng liên kết của các nuclon trong hạt nhân. Muốn tính năng lượng liên kết riêng thì chia cho số nuclon trong hạt nhân. Sau đó chuyển đổi năng lượng theo các công thức chuyển đổi trên là ra cái bạn cần. Chúc bạn học tốt

Uran trong tự nhiên chứa 99,28% U238(có thời gian bán hủy là 4,5.10mũ9 năm) và 0,72% U235(có thời gian bán hủy là 7,1.10mũ8 năm). Tính tốc độ phân rã mỗi đồng vị trên trong 10 gam U3O8 mới điều chế.

v(238U)=1,04.10^5 Bq v(235U)=4,78.10^3 Bq

Khối lượng mol trung bình của Uran là: M = 238. 0,9928 + 235. 0,0072 = 238 gam Số mol U3O8 là: n = 10/ (238. 3 + 16. 8) = 1,188. 10 mũ -2 (mol) => số mol nguyên tử của nguyên tố Uran là: nU = (1,188. 10 mũ -2). 3 = 3,564. 10 mũ -2 => Số hạt nhân U238 là: N1 = (3,564. 10 mũ -2). 0,9928. 6,02. 10 mũ 23 = 2,13. 10 mũ 22 => Số hạt nhân U235 là: N2 = (3,564. 10 mũ -2). 0,0072. 6,02. 10 mũ 23 = 1,54. 10 mũ 20

  • Đối với U238: Ta có: K1. t1/2 = 0,693 => K1 = 0,693/(t1/2) = 0,693/(7,1.10 mũ 8. 365.24.60.60) = 4,883. 10 mũ -8 => v1 = K1. N1 = 4,883. 10 mũ -8 . 2,13. 10 mũ 22 = 1.04. 10 mũ 5 phân rã/giây
  • Tương tự với U235: Ta có: K2 = 3,095. 10 mũ -17 => v2 = 3,095. 10 mũ -17. 1,54. 10 mũ 20 = 4766,3 phân rã /giây

Cách giải kĩ lưỡng là như vậy, các bạn góp ý nhé

doi het dơn vi ra SI lấy 8.5 nhân vói35 rôi chia cho c2 ''V ánh sang ‘’ ay mà ra độ hụt khối

Xeri-137 là 1 sản fẩm trong lò pứ hạt nhân có chu kì bán hủy là 30.2 năm.Vậy sau bao lâu thì lượng chất độc này còn 1%

Kết quả là được 200,687 năm. Mà mấy bài ni hình như có trong olympic 30 tháng 4 nhiều mà nhỉ. Chỉ cần áp dụng công thứ là ra đó

cho em hỏi cái v=kN thì N lấy ở đâu ra? có phải là lượng chất còn dư sau khi phân rã hay không?