học Dược gồm những môn gì vậy?

cho mình hỏi với học Dược gồm những môn gì vậy?và cần những sách gì? cảm ơn trước nhé. :cuoimim (

Ý bạn hỏi là Khoa Dược của ĐH Y Dược học những môn gì hả? Có 14 bộ môn:

Hóa hữu cơ Hóa lý Hóa dược Sinh hóa Vi sinh Ký sinh Thực vật Duợc liệu Bào chế Quản lý dược Phân tích-Kiển nghiệm Duợc lý Công nghiệp duợc Duợc trung học

Bạn phải chọn chuyên ngành thì mới biết được môn chuyên ngành. Còn những môn căn bản vẫn là Hóa Hữu cơ, Hóa sinh, Vi sinh,…

Còn Môn Hóa dược ở trường ĐH KHTN là môn tự chọn ở Bộ Môn Hóa HC. Học để biết những điều căn bản về dược :“Cách tác động của thuốc lên bệnh,…”. Môn này chưa có sách, mà chỉ có tài liệu lưu hành nội bộ thôi! Thân.

nghe nói năm đầu học cả ngày?mà ở đó học hóa nhiều hơn học sinh thì phải?