hoa tong hop

mọi người giúp em viết công thức của 2_metoxyphenol ti di ah.