Hỗ trợ về tài liệu : article, journal

Mình có thể giúp các bạn quan tâm về hóa vô cơ tìm các article, journal trên science direct hoặc một số trang khoa học khác. Các bạn tìm đọc abstract nếu thấy cần thiết full text hoặc file PDF thì PM cho mình, mình sẽ giúp đỡ gửi cho bạn. Tuy nhiên cũng tùy thuộc điều kiện thời gian free cho phép thôi nhé Thân!