helppppppppppppppppppppppppp!

các anh chị chỉ dùm em bài này coi! nó khó hiểu wa! 1)muối A:X2SO4,esteY2Y22SO4.hàm lượng lưu huỳnh trong chất A là 22.6%và trong hca6t1 B là 25.39% cho biết các pư: B+C=D+E B+C=A+E E+F=G+H(Flà kim loại) B+G=M+A tìm côngg thức A,B.viết các pthh 2)cho 30l hidrobromua vào 40l hh gồm các khí cácbonnic,metylamin,dimetylamin.sau đó tỷ khối của hh khí đối vớikho6ng khí là 1.836.đun nóng hh chất rắn được tạo nên,thu được hh khí so vối không khí là 2.028.tính phần trăn thể tích trong hh đầu biết các khí đo ở cùng điều kiện. nhanh nhanh giùm nha :24h_049: