Help- toán hóa

Em đang lần mò học cách sử dụng PolyMath 6 giải các bài tập hóa học. Tuy nhiên thì có một số bài không làm được, một số thì giải ra nhưng không có sách đối chứng đúng sai. Bác nào tìm dùm em cuốn này với : Problem Solving in Chemical and Biochemical Engineering with POLYMATH, Excel, and MATLAB (2nd Edition) (Prentice Hall International Series in the Physical and Chemical Engineering Sciences) Còn cuốn sách em đang ngâm cứu là cuốn này: CHEMICAL ENGINEERING SOLUTIONS