Handbook of chemistry and physics

Tặng các bạn cuốn Handbook of chemistry and physical của David.R.lide

Giá bán ở Amazone là 75$

download Hóa học cần nhất là mấy cuốn handbook này, mọi cuộc tranh cãi, lí luận đều suông nếu không có những giá trị thực nghiệm!!! :thohong( Chúc các bạn học tốt!!! :chan (

Anh BM ui, em down cuốn này về giải nén rùi setup xong. Khi chạy thì nó báo:

Attention: Incorrect CD in drive. Please replay current CD with correct CD and continue

Rùi thoát ra, vậy máy em thiếu cái j vậy anh?