Gọi tên hydrocacbon kiểu bicyclo

1.Tên của hidrocacbon kiểu bixiclo gồm các bộ phận hợp thành theo trình tự sau đây: bixiclo + [ số C ở các cầu nốI ] + tên hidrocacbon mạch hở tương ứng Mạch cacbon được đánh số bắt đầu từ một nguyên tử chung (ở một đỉnh) , đến các nguyên tử của cầu nốI dài nhất, tiếp theo đến các cầu nốI ngắn hơn. VD: Khi trong vòng có liên kết kép, cách đánh số vẫn được giữ nguyên, song cần hướng sao cho “locant” của liên kết kép nhỏ nhất. VD:

2.Tên của nhóm ( gốc) hidrocacbon kiểu bixiclo được hình thành theo các qui tắc tương tự ở hidrocacbon mạch hở, song vẫn giữ nguyên cách đánh số vừa nêu ở trên.

Ưu tiên đánh số ở vòng lớn, xong mới đến liên kết kép

Nếu bạn truy cập mạng trong trường thì sẽ không load được hình, do hình được up lên imageshack.us ; Bạn hãy truy cập mạng ở ngoài, sẽ nhìn thấy hình ngay!!! :noel6 (

Cái này nói rất rõ trong “Danh pháp hợp chất hữu cơ” của Trần Quốc Sơn. Bạn nào thích chi tiết hơn thì vào iupac.org mà down bản tiếng Anh, hình như chỉ có 10,33 MB thôi.

Danh pháp Trần Quốc Sơn cũng không rõ bằng Iupac rules trong trang Iupac hay ACD lab đâu, bản tiếng việt về danh pháp thì… ủa, nó có trên mạng hả??? danh pháp của IUPAC chứ có phải danh pháp của Hội hóa học VN đâu !! Các bạn có thể dùng telepot down về nguyên bộ IUPAC rules, nhưng BM nghĩ cũng không cần thiết bưng hết về làm gì, những danh pháp của những hợp chất thông dụng thì ai biết post lên, rồi thảo luận, chứ trong đó hơi bị thừa, nhìn mấy hợp chât trong đó mà mình nghĩ không biết khi nào mới làm việc với chúng ! :cool (

Cảm ơn! Hồi đó có học mà quên…Trong quyển Hóa Hữu cơ bìa màu tím của thầy Cao Cự Giác cũng nói rất rõ (nhớ là vậy)!