Giúp Kim với bà con ơi........!

Kim loại X tạo ra 2 muối XBr2 và XSO4. Nếu số mol XSO4 gấp 3 ần số mol XBr2 thì lượng XSO4 bằng 104,85g còn lại XBr2 chỉ bằng 44,5 g. Hỏi X là nguyên tố nào ??? …cả nhà giúp kim nhanh chóng nhá rất cần ;huhu

Hi, Bài post sai nội qui. Bạn vui lòng đọc kĩ nội qui trên thanh notice trước khi post bài! Thân

gọi a là số mol của XBr2 => số mol của XSO4 =3a ta có hệ phương trình (theo aX và a) 3a(X+96) = 104.85 a(X+160)=44.5 giải ra dc aX=20.625; a gần bằng 0.15 => X gần bằng 137