Giáo trình online

giáo trình học online mình mới sưu tầm được http://classes.uleth.ca/cls200601_html

BM xin bổ sung, sau khi đi dạo trang này một vòng! http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Chemistry/ Các bạn vào link trên, muốn vào down bài giảng thì cứ chọn lecture handouts, còn bài tập thì vào problem sets , cứ down vô tư về mà luyện! hahaha! Chúc các bạn học tốt! :nhau (