Giản đồ phân tích nhiệt vi sai

Có ai biết giản đồ phân tích nhiệt vi sai là gì không? Có thể tìm nó trong tài liệu nào.Mình đang rất cần. Xin cảm on nhiều.

Cái này mình nghĩ là DTA (Differential Thermal Analyse), TGA (thermogravimetry analyse)… vì hồi ở nhà chưa được học nên không biết chính xác dịch ra như vậy không. Cái này bạn chỉ cần search google sẽ thấy rất nhiều. Coi thử cái introduction này nè http://www.uni-siegen.de/~anchem/lehre/DTA-TG-DSC1.ppt

Phân tích nhiệt vi sai là một kỹ thuật trong phân tích nhiệt (TA: thermal analysis). Thuật ngữ phân tích nhiệt đề cập đến các kỹ thuật phân tích thực nghiệm trong đó khảo sát sự thay đổi (behavior) của vật liệu theo nhiệt độ Phân tích nhiệt bao gồm các kỹ thuật truyền thống: DSC: Differential Scanning calorimetry: nhiệt lượng kế quét vi sai DTA: Differential Thermal Analysis: phân tích nhiệt vi sai TG: thermogravimetry: nhiệt trọng lượng TMA: thermomechanical analysis: phân tích cơ nhiệt DMA: dynamic mechanical analysis: phân tích cơ lý động. Câu hỏi của bạn đề cập đến phân tích nhiệt vi sai DTA. Giản đồ DTA cho biết sự thay đổi nhiệt độ của mẫu (deltaT) theo thời gian. Có thể ví dụ trong polymer như sau: Mẫu polymer ở trạng thái thủy tinh được gia nhiệt với tốc độ châm. Ở nhiệt độ thủy tinh hoá xảy ra sự thu nhiệt nên xuất hiện peak ở chiều thu nhiêt. Tương tự ta cũng sẽ thấy peak tỏa nhiệt ứng với quá trình kết tinh và peak thu nhiệt ứng với quá trình nóng chảy

Bạn nào muốn hiểu về các phương pháp phân tích nhiệt , hãy tham khảo tài liệu sau: Phân tích nhiệt các khoáng vật trong mẫu địa chất Tác giả: Âu Duy Thành NXB KHKTHN 2001. Tác giả là người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này viết sách rất sinh động với nhiều ví dụ ứng dụng thực tế! Hy vọng sẽ làm hài lòng các bạn!

Bạn có thể tham khảo thêm về Phân tích nhiệt vi sai trong giáo trình Phương Pháp Phân Tích Vật liệu của Thầy Nguyễn Hữu Khánh Hưng. Ngoài ra, trong giáo trình này còn có các phương pháp phân tích cấu trúc khác như DRX, SEM,TEM,…

ai biết sách phương pháp nghiên cứu vật liệu bán ở đâu chỉ cho mình với

Trong phân tích nhiệt vi phân (DTA-diffenential thermal analysis), tham số được theo dõi là hiệu số ΔT giữa nhiệt độ của mẫu phân tích và nhiệt dộ của chất chuẩn hoặc của môi trường. Chất chuẩn được chọn sao cho trong khoảng nhiệt độ nghiên cứu nó hấp thụ nhiệt chỉ để nóng lên mà không có bất kỳ hiệu ứng thu hay tỏa nhiệt nào khác. Như thế tuy cùng nằm trong một chế độ gia nhiệt như nhau nhưng mỗi khi ở mẫu nghiên cứu xảy ra quá trình thu hay tỏa nhiệt thì nhiệt độ của nó đều chênh lệch so với chất chuẩn. Để đo sự chênh lệch nhiệt độ đó người ta thường dùng các cặp nhiệt điện chế tạo từ các kim loại hoặc hợp ki như Cu, Pt…

Thiết bị ghi ra đường cong biểu diễn sự phụ thuộc ΔT vào nhiệt độ (hoặc thời gian, hoặc khối lượng). Trên trục thẳng đứng luôn có dấu hiệu cho biết rõ chiều thu nhiệt và tỏa nhiệt. Hiệu ứng thu nhiệt thường đặc trưng cho quá trình biến đổi như bay hơi, thăng hoa, nóng chảy, biến đổi đa hình, phá vỡ liên kết trong mạng tinh thể kèm theo mất nước kết tinh… Hiệu ứng tỏa nhiệt thường đặc trưng cho quá trình chất rắn chuyển từ trạng thái vô định hình sang tinh thể, đồng phân hóa, phản ứng kết hợp các pha rắn. Cả ba trường hợp này lại không làm thay đổi khối lượng trên đường TGA. Nếu có phản ứng oxy hóa-khử thì bên cạnh hiệu ứng tỏa nhiệt còn kèm theo sự mất khối lượng trên đường cong TGA.

link power point : DTA3

nguồn : http://www.congnghehoahoc.org/forum/showthread.php?t=2204