Giản đồ logarit nồng độ

Hic, hic… Sắp thi học kì rồi mà học giản đồ logarit nồng độ do thầy Trúc dạy khó qúa. Thầy ơi cứu con với… Có bạn nào rành không chỉ giùm bà con với đi. hihic :treoco ( :chocwe (

Đọc course này thử coi có giúp ích được gì không. Lý thuyết, bài tập, đáp án đầy đủ nè. Phần giản đồ logarith nồng độ ở chương 5 đó.

http://rapidshare.de/files/22435707/Analytical_chemistry.zip.html

Good luck.

http://chemvn.net/chemvn/showthread.php?p=9754&posted=1#post9754