Giải trí: Dành cho những ai quan tâm

http://www.petalia.org/Blog/ Trang web trên giới thiệu một nguồn tài liệu khá đáng giá. Nếu các bạn thích thì hãy tự mình tìm hiểu. Theo tôi thì nó cũng rất đáng để xem và thưởng thức, một nhu cầu không thể thiếu cho người học ngoại ngữ. Enjoy