giải thích dùm em

Mấy pác trong diẽn đàn giải thích dùm em : 1/Vì sao trong em đánh răng lại trộn thêm hợp chất có chứa Flo 2/vì sao để làm trái cây nhanh chín ,những người bán hoa quả thường ủ bằng đất đèn :heorung(

1/ Vì flo cần cho sự hình thành một số chất trong răng. 2/ Có thể vì 2 nguyên nhân: thứ nhất là sự toả nhiệt do CaC2 hút nước trong không khí, thứ hai là do tác dụng sinh học của C2H2 làm quả mau chín.

cho em hỏi xí, trong SGK hoá 9 thì bảo là khi xếp mấy quả chín vào giữa 1 lô quả sống thì mau chín do tác dụng của C2H4 còn tại sao C2H2 cũng có tác dụng này ( như anh nói là xếp CaC2 vào thì quả cũng mau chín và nói kỉu bình dân là vú ép, đất đèn chỗ em thì gọi là đá bia)

  1. Có cân bằng sau xảy ra trong miệng :

5Ca2+ + OH- + 3PO4(3-) -----> Ca5(PO4)3(OH) K1 (1)(Đây là công thức của răng)

khi cho F- vào trong miệng nó sẽ cạnh tranh với cân bằng (1) bằng cân bằng (2) sau 5Ca2+ + F- + 3PO4(3-) -----> Ca5(PO4)3(F) K2 (2) do K2>K1 nên cân bằng 2 sẽ chiếm ưu thế hơn cân bằng 1 nên hợp chất sau pư ở (2) bền hơn (1) Hợp chất Ca(PO4)3(F) bền hơn,bảo vệ răng tốt hơn

Còn cái đất đèn đó thì đúng là mấy bà ở Chợ Đông Ba vẩn thường ủ bằng đất đèn cho trái cây nhanh chín đó,không sai đâu.C2H2 cũng là chất kích thích cho trai cây nhanh chín.Nhưng theo mấy ông hoá thực phẩm thì chất kích thích cho trai cây nhanh chín là C2H4.ngoài ra thì khi trai cây chín nó cũng sinh ra chất C2H4,cho nên người ta mới thường ủ trái cây đã chìn và chưa chín nhằm làm cho trái cây nhanh chin.Nhưng các bà bán trái cây thì lấy đâu ra C2H4,mà có biết C2H4 là cái gid đâu nên mua đất đèn về ủ cho khoẻ Như vậy thì C2H2 và C2H4 đều có khả năng làm trái cây nhanh chín

Vậy có chất nào làm trái cây nhanh chín nữa không mấy bạn?