Giải Phổ

Đối với người học hóa nghiên cứu củng như giảng dạy, phổ là một công cụ rất cần thiết. Các bạn cứ mạnh dạn đưa ra các vấn đề chưa hiểu và các bài tập chưa làm được. Mong các thầy cô sử dụng phổ triong các chuyên nhành hẹp của mình viết bài ủng hộ và giải đáp hay hướng dẫn sinh viên giải phổ.