Gạ học sinh

Đoạn này thu âm thầy gạ học sinh đây, thật là trụy lạc, Thầy này mất tư cách quá.

http://www.cynosura.org/video/details.php?image_id=1013

Thay nay ở một trường của Hà Nam, và đã bị kỉ luật rùi

Nói chung thì chúng ta biết như thế đủ rồi,mà ông “cụ” Đông này đã bị tống cổ là quá đúng nhưng cảm giác chưa đủ. Nghe đọan băng mà tui còn thấy Tởm , kinh thật . Àh malàng NHô này phải nói nổi tiếng về đủ thứ thật, hôm nào phải làm 1 chuyến “khám phá” mới được khàkhà… :doctor ( :ngo 1 ( :ngo 1 (

Thầy bà bây giờ ghê thật, nhớ cách đây không lâu, GV dạy ĐH ra giá mỗi môn học, và ra giá đồ án TN, nói chung mọi việc điếu quy ra tiền, bây giờ có màn là quy ra tình nữa, Ghê thật, quả là đạo đức bị xuống cấp trầm trọng. Phải xử lý nghiêm mối duoc.