Funny name compounds

Với một chút hài hước bạn có thể tăng được sự hứng thú trong việc vẽ những công thức cấu tạo của hợp chất hóa học. Chẳng hạn trong bài báo “Old Mac Donald Named a Compound: Branched Enynenynols” (J. Chem. Ed. 1997, 74, 782, đặt tên dựa theo bài hát về các con vật của ông lão Mac Donald), công thức cấu tạo của một số hợp chất đã được vẽ trông giống như những con vật ngộ nghĩnh trong trang trại của ông lão Mac Donald và được lược trích bởi Dr. John Andraos như ở dưới đây.

Mình cũng có một số thông tin sưu tập được trong sách cũng nói về mấy hình công thức mà như hình con vật.