English Seminar is coming soon

To improve the ability of using English and exchange knowledge as well as information, all young staff members of faculty of chemistry are going to give seminars in English around chemistry, Chemical industry and other relative topic. We welcome all students and teachers come and give seminar. The first seminar will be given by MInh Truc: Simplex Optimaztion in Chemical Rearch and Industry Best Regards

Thầy định tổ chức seminar ngay trên diễn đàn hay là ở đâu vậy thầy ? Nếu tchức ở trường thì cho tụi em biết địa điểm và thời gian luôn. Đề tài của thầy là gì vậy ? Em ko hiểu. Trước khi có seminar thầy có thể up lên abstract cho tụi em tham khảo trước được ko ?

Hehe, Mình quên mất, Đề tài đó là tối ưu hóa bằng thuật toán simplex trong nghiên cứu hóa học và công nghiệp hóa chất. Tôi định tổ chức các seminar này trên giảng đường hoặc phòng học. Hoan nghênh các em đóng góp vào seminar.