Em và chem

không có việc gì khó Chỉ sợ nàng không thèm Dù nàng có kêu chết Anh cũng vẫn làm theo Khi nàng thèm ăn bắp Anh cũng ráng mua cho Khi nàng thèm anh kem Anh sẵn sàng cung cấp Khi nàng làm dân “chem” Nàng bỏ quên anh mất Môt mình anh "deo"khổ Đành làm bạn dân “chem” Anh lại quên em mất Quả là “chem” rất “vip” Anh rất thích dân “chem” Cũng như là thích em Hỡi các bạn dân “chem” Ta cùng nhau phấn đấu Để cua được nhiều em Và nâng cao tri thức

       BIBI :noel4 (