Electrical double layer !

Có hai vấn đề mình mới làm (dưới dạng bài tập nộp trong lớp thui !) về mảng electrical double Layer, xoay quanh phương trình Lippmann, các mô hình lớp kép, với giải thích giản đồ ! Làm biếng post lên từng hình quá, mình post lên cả file luôn đóng góp làm thành thư viện.

Bài tập 1: Dẫn giải phương trình Lippmann Bài tập 2: Giải thích đường cong điện dung trong hai trường hợp:

  • Anion hấp phụ đặc biệt
  • Hấp phụ phân tử hữu cơ trung hoà

Chúc anh em vui ! :hocbong (

Hê mọi người, có ai biết về dùng phần tử hữu hạn để mô phỏng chuyển động của các " charged particle" không. Động lực chuyển động có thể là nồng độ hoặc điện trường. Nó cũng liên quan tới electric double layer.