Ebooks tieng Phap

Mình có khá nhiều ebooks bằng tiếng Pháp trên trang http://www.techniques-ingenieur.fr/ , về Matériaux và Environnement. Nếu ai intéressé thi mình sẽ up sau :wink:

Nice day ^^

rất vui được làm quen với bạn ,emiliehht. Hiện nay mình đang làm đề tài năm cuối thuộc bằng tiếng pháp. Mình cũng đã cố gằng vào trang http://www.techniques-ingenieur.fr/ nhưng thật tiếc là không thể lấy được tài liệu. Nếu có thể mong bạn lấy giúp mình một số tài liệu (hoặc sách thì càng tốt) về phương pháp FIA (flow injection analysis: l’analyse par injection en flux continu) bằng tiếng pháp. Mình không thể nhớ nó nằm ở volume nào. BẠn có thể up lên rapidshare hoặc megaupload Mong sớm nhận được hồi âm. en attendant votre répondre , je vous souhaites mes sentiments distingués.

mình cần một bài quan trọng, bạn giúp được không? Rhéologie, texture et texturation dé produits alimentaires par Joël SCHER Cám ơn nhiều phamchau79@yahoo.com