[Ebook] Tóm tắt LT và hướng dẫn giải BT Hóa Học lớp 11 ban cơ bản

LỜI NÓI ĐẦU

Năm học 2007 – 2008, toàn quốc thực hiện dạy và học theo Chương trình và Sách giáo khoa mới đến lớp 11. Nhằm giúp các em học sinh nắm được nội dung kiến thức và kĩ năng làm các bài tập môn Hóa học lớp 11, chúng tôi biên soạn cuốn sách:

TÓM TẮT LÍ THUYẾT VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP HOÁ HỌC LỚP 11 BAN CƠ BẢN (2 tập).

Cuốn sách gồm 09 chương tương ứng với 09 chương của sách giáo khoa Hóa học lớp 11. Cấu trúc của mỗi chương gồm:

A. Tóm tắt lí thuyết

B. Đề bài và hướng dẫn giải Trong quá trình biên soạn, các tác giả đã cố gắng đưa ra lời giải một cách chi tiết, dễ hiểu, kèm theo những hướng dẫn cụ thể cho từng bài, nhất là những bài khó. Tuy vậy, chắc rằng cuốn sách vẫn còn những hạn chế, thiếu sót, rất mong nhận được sự góp ý của các em học sinh, các bạn đồng nghiệp để lần tái bản sau được hoàn chỉnh hơn. Chúng tôi hi vọng cuốn sách sẽ là một tài liệu tham khảo bổ ích cho các em học sinh. Chúc các em học tốt và thành công ! Các tác giả

Các chương

  • Chương 1: Sự điện ly
  • Chương 2: NITƠ – PHOTPHO
  • Chương 3: Nhóm CACBON
  • Chương 4: Đại cương về hóa học hữu cơ
  • Chương 5: Hidrocacbon NO
  • Chương 6: Hidrocacbon không NO
  • Chương 7: Hidrocacbon thơm
  • Chương 8: Dẫn xuất HALOGEN – ANCOL – PHENOL
  • Chương 9: ANĐEHIT – XETON – AXIT CACBOXYLIC MD5 Checksum. 4F72B509 – E4BFB7A3 – 383556EB – 6EA6B3C9

Download: http://onbai.vn/thu-vien/Hoa-hoc-11/…11-ban-co-ban/