Dung môi hữu cơ

Bảng 1 sau đây cho biết tính chất vật lý cơ bản của một số loại dung môi hữu cơ và các thức tinh thế, làm khan… Bảng hai cho biết các dung môi nào co thể trộn lẫn với nhau được cũng như không trộn lẫn nhau được ( không đủ quota để post, sorry)

Cho link down di ban, mail dangb12@ymail.com. Cam on nhieu.

không xem được nà

link không view được nữa. Bạn send dùm mình vào địa chỉ nguyendinhanhht2007@gmail.com. Xin cảm ơn

Mình đang rất cần tài liệu này, bạn gửi vào email cho mình với (vì link trên không download được). Email: nguuban@yahoo.com Thanks!

bạn ơi cho xin link down hoặc gửi cho mình qua địa chỉ email: huynh_chau713@yahoo.com nha bạn. Thanks