đọc tên phức chất?

cho tôi hỏi cái này với: KFe [Fe(CN)6] đọc là kali fero(II) hexaciano ferat(III)? làm thế nào để dựa vào yếu tố năng lượng để xét độ bền của phức? bữa trước BM có nói mà tôi kô hiếu rõ lắm. nhân tiện cho tôi hỏi sao NaHCO3 tan ít hơn so với Na2CO3 ,có phải do nó ít tính ion quá hay không? :mohoi ( :mohoi (

Hôm trước đọc tên trong tin nhắn thì đúng, nhưng sao hôm ni lại đọc sai rùi !!!

  • Dựa vào yếu tố năng luợntg là sao nhỉ ! Độ bền nhiệt động thì phức chất càng có năng luợong thấp, càng bền, thế thôi ! ko hiểu ý thâm thuý câu hỏi ni mấy !
  • Vấn đề NaHCO3 với Na2CO3 thì giải quyết bằng độ ion của liên kết có vẻ hợp lí nhất !