Độ thủy phân của PVA

Cho em hỏi ‘’ độ thủy phân của PVA là gì’'?

PVA, polyvinyl alcohol được tổng hợp bằng cách polymer hóa vinyl acetate trong methanol tạo polyvinyl acetate, sau đó thủy phân xúc tác kiềm 1 phần hay hoàn toàn tạo PVA tùy theo mục đích sử dụng. %OH thay thế nhóm ester chính là độ thủy phân.

Một số sản phẩm PVA thương mại có độ thủy phân khác nhau:

sao thấy có cái nói PVA là poly vinyl alcohol ,có cái nói poly vinyl axetat, vậy là sao? 2 cái này đâu có giống nhau, vậy cái nào đúng cái nào sai?

Cho mình hỏi: Teric là chất gì, nó có công dụng gì vậy?

PVA : là polyvinylaxetat chứ đâu phải là polivinylancol.

Cả 2 đều là PVA

Theo em Teric là những đồng đẳng của hợp chất dị vòng 3 cạnh 1 dị tố oxi nhóm oxizane VD: 2-methyl-oxizane: C3H6O.

  • Ứng dụng để làm gì em không rõ nhưng các hợp chất vòng 3 cạnh đều dễ tham gia phản ứng cộng VD Cộng nước CH3-C2H3O + H2O -> CH3-CH(OH)-CH2(OH) : Propandiol-1,2.

cho hỏi tai sao poly vinylalcol lai tan được trong nước ? nêu cơ chế của sự tan đó ??? các bác ,các anh, chị nào biết trả loi nhanh dùm em !!! thanks you verry much !!!