Độ dài liên kết N-O trong NO(+) và NO2(+)

Mọi người giúp mình với được không ạ?