điều chế SiO2

Cho em hỏi cách điều chế keo SiO2 bằng phương pháp top-down từ SiCl4 và bottom-up từ TOS EtO4Si.Thanks.

sorry tigerchem nha, mình không rõ lắm về 2 thuật ngữ “top-down và bottom up” của bạn nói lắm. Nói chung, cách điều chế sol-gel SiO2 có thể đại loại như ví dụ dưới đây:

-Từ SiCl4 Colloidal suspensions of silica in anhydrous ethanol were independently obtained by precipitation of SiCl4 with Na2CO3 solution or H2O, respectively. In this way, precipitates exhibiting various colloid sizes were obtained and peptized in acid conditions (HCl). . The gelation process was carried out at 333 K for 7 days

-Từ (EtO)4Si : TEOS was at first dissolved in ethanol and prehydrolized by addition of water and hydrochloridric acid (TEOS/EtOH/HCl/H2O=1:5:0.01:2). To this sol, aged at room temperature for 72 h, and then peptized with HCl (ASB/EtOH/HCl=1:50:10). The solution aging times were carefully optimised to obtain a compositionally and microstructurally homogeneous material

Nếu không rõ điều gì, bạn cứ hỏi, mình sẽ giải thích rõ hơn nhé! Ở trên là vd cụ thể thôi, bạn chỉ cần quan tâm pp, không cần chú ý lắm đến hàm lượng…

tigerchem dùng nhầm thuật ngữ rồi. Cả hai phương pháp này đều là bottom-up thôi. Tức là từ đáy lên (từ nhỏ thành lớn). Còn top-down là trên xuống (lớn thành nhỏ). Trong trường hợp này, nếu có một cục SiO2, mình làm cách nào cho nó thành kích cỡ nano, thì gọi là top-down.

Đây là 2 method trong công nghệ nano.

Ý em hỏi là điều chế SiO2 từ SiCl4 bằng top-down và điều chế SiO2 từ TEOS bằng bottom-up. Thank anh Nguyen, em muốn hỏi thêm về cơ chế của TEOS -> SiO2? em không hiểu peptit với HCl. Điều chế SiO2 từ SiCl4 bằng phương pháp top-down là nung nóng các hạt SiCl4. Sau đó lấy hơi SiCl4 thu được đem oxi hóa để tạo thành SiO2.

Phương pháp này là CVD (Chemical Vapor Deposition)

Đây là định nghĩa của top-down và bottom-up:

‘Top-down’ nanotechnology features the use of micro- and nano-lithography and etching. Here, small features are made by starting with larger materials (e.g. semi-conductors) and patterning and “carving down” to make nanoscale structures in precise patterns. Complex structures including microprocessors containing hundreds of millions of precisely positioned nanostructures can be fabricated. Of all forms of nanotechnology, this is the most well established.

‘Bottom-up’, or molecular nanotechnology (MNT), applies to building organic and inorganic structures atom-by-atom, or molecule-by-molecule. Here we are using the forces of nature to assemble nanostructures – the term “self assembly” is often used. The self assembling properties of biological systems, such as DNA molecules, can be used to control the organization of species such as carbon nanotubes, which may ultimately lead to the ability to ‘grow’ parts of an integrated circuit, rather than having to rely upon expensive ‘top-down’ techniques.

ha, tigerchem rõ ràng hỏi điều chế keo SiO2 mà! Anh post cho em pp điều chế sol SiO2 đó. Từ peptize thì anh hồi ở VN chưa gặp, sang đây mới gặp, nên anh không biết chính xác nên dịch thế nào. Em chỉ cần hiểu, quá trình này làm cho hạt kết tủa to bị tán nhỏ ra cho đến kích thước của hạt keo, có thể nói là “keo tán”. Hay đây là ý nghĩa top-down mà em muốn nói. Nghĩa là ta tạo kết tủa trước (“hạt to”) sau đó tán thành hạt nhỏ bằng peptisation. Còn ý em nói nung nóng hạt SiCl4 thì chắc chắn không để điều chế keo SiO2 rùi, coi chừng em nhầm rồi đó