Điều chế SiO2

Em đang muốn tìm hiểu cách tạo SiO2 từ SiCl4 ở ptn hoặc 1 cách khác để tạo ra ở ptn làm đồ án. Mn có ai giúp em với được không an