đề thi vào cao học Hữu Cơ ?

Tôi đang cần một số đề thi vào cao học chuyên ngành Hữu Cơ những năm trước. Bạn nào có thì giúp tôi nhé.Cám ơn rất nhiều.

Tôi có 1 số ĐT của cao học Hóa, Nhưng tôi không co thời gian đánh máy được. Bạn có thể xem các ĐT này trong cuốn “BT Hóa học Đại cương” Của Tác giả Lâm Ngọc Thiềm.

có bro nào có đề thi cao học hữu cơ không cho em xin với cam ơn nhiều…:24h_033::24h_033::24h_033:

em timf giúp anh rồi nè, anh xem thử nha : Đề thi tuyển cao học vào ĐHSP Hà Nội năm 1997

Câu 1: Ở một nhiệt độ xác định và đươi áp suất 1 atm độ phân ly của N2O4 thành NO2 là 11%.

 1. Tính hằng số cân bằng Kp của phản ứng này.
 2. Độ phân ly tahy đổi như thế nào khi áp suất giảm từ 1 atm xuống còn 0,8 atm?
 3. Để độ phân ly giảm xuống còn 8% thì phải nén hh khí tới áp suất nào? Kết quả nhận được có phù hợp với nguyên lý chuyển dịch cân bằng Le Chatelier không? Vì sao?

Câu 2: Đối với phản ứng bậc 1, ở 27 độ C nồng độ chất tham gia phản ứng giảm 1 nửa sau 5000 s. Tại 37 độ C nồng độ giảm một nửa sau 1000 s.

 1. Tính hằng số tốc đọ phản ứng ở 27 độ C.
 2. Tính thời gian để nồng độ chất phản ứng giảm xuống còn 1/4
 3. Tính năng lượng hoạt hóa.

Câu 3.

 1. Hãy cho biết tên gọi, ký hiệu , trị số, và ý nghĩa của 4 số lượng tử, vd.
 2. Tính năng lượng E1 của H, He+, Li2+ theo đơn vị nguyên tử (a.u) và nên nhận xét.
 3. Cho nguyên tố hóa học Z = 29, viết cấu hình e của nguyên tử và cho biết sự liên hệ của cấu hình e đó với tính chất hóa học cơ bản của nguyên tố. Tìm số hạng cơ bản của nguyên tử nguyên tố đó.

Câu 4. Áp dụng thuyết VB và MO giải thích bản chất liên kết hóa học trong mỗi phân tử sau:

 1. N2
 2. O2
 3. H2O

Ông Nguyễn Quốc Bảo có hiểu người ta yêu cầu cái gì không ? Đề thi môn Hóa hữu cơ cơ mà ?

Anh và anh tigerchem đã upload đề thi vào cao học hữu cơ năm rồi lên diễn đàn, link nằm ở box bài tập đại học.

http://chemvn.net/chemvn/showthread.php?p=41860#post41860