đề thi olympic

giúp tôi đề thi olym pic hóa học sinh vien toàn quốc 2006, 2007, 2008 với ai có gửi ngay nhé, cảm ơn:doivien( Lần sau bạn nhớ đặt tiêu đề rõ ràng hơn . Những bài này đã có trong diễn đàn, bạn search sẽ thấy. Thân! Tigerchem