ĐỀ TÀI VỀ METANOL GIÚP MÌNH VỚI MỌI NGƯƠI ƠI

xin chào các anh chị.Em là thành viên mới của forum hi vong được anh chị giúp đơ nhiều. Em đang làm đề tài nghiên cứu về metanol. Anh chị nào có tài liệu hoặc web site nào nói về sản lượng và nhu cầu metanol trong nước( điều này hết sức quantrongj)và thế giới cũng như công nghệ sản xuất me tanol hoặc có nhà máy nào đang sản xuất metanol xin chỉ giùm em với.Xin cảm ơn mọi người