Đề nghị mở Box Học Anh Văn và Kinh nghiệm săn học bổng

Mình nghĩ mở forum này là cần thiết. Mọi người sẽ trao đổi kinh nghiệm và kiến thức học Anh ngữ cũng như kinh nghiệm săn học bổng.

Đúng rồi, chúng ta phải nên hình thành một công nghệ săn học bổng để các bạn có thể đạt tỷ lệ thành công cao. Và kinh nghiệm xin học bổng cũng là kinh nghiệm xin nhiều thứ khác nữa.

Mà đã đề nghị mở box học bổng thì ta cũng nên mở thêm chủ đề nghề nghiệp tương lai chứ , học bổng thì dù sao cũng không phải dành cho số đông. Các sinh viên chúng ta chủ yếu ra trường là làm việc tại các nhà máy xí nghiệp , công ty…