Đề cương chi tiết một số môn học của ĐHCT

Đại học Cần Thơ từ nhiều năm qua đã công khai trên trang web của trường đề cương chi tiết các môn học. Các bạn có thể tìm ở đây: http://www.ctu.edu.vn/coursewares/supham/

Đề cương chi tiết môn Hóa học Đại cương II của thầy Võ Hồng Thái và thầy Lâm Phước Điền Chương 1-4: http://www.ctu.edu.vn/coursewares/khoahoc/hoadc_ii/decuong.htm

Chương 5-6: http://www.ctu.edu.vn/coursewares/khoahoc/hoadc_iii/decuong.htm

Đề cương chi tiết môn Động Hóa học: tác giả thầy Trần Sơn http://www.ctu.edu.vn/coursewares/supham/donghoahoc/decuong.htm

Đề cương chi tiết môn Điện Hóa học: tác giả cô Trần Thị Huệ http://www.ctu.edu.vn/coursewares/supham/dienhoa/decuong.htm

Đề cương chi tiết môn Công nghệ Hóa học http://www.ctu.edu.vn/coursewares/supham/congnghe_hoahoc/decuong.htm

Đề cương chi tiết môn Hóa học thuốc bảo vệ thực vật http://www.ctu.edu.vn/colleges/agri/gtrinh/

Đề cương chi tiết môn Thống kê Hóa học và Ứng dụng tin học trong Hóa học http://www.ctu.edu.vn/coursewares/supham/tkhoahoc/decuong.htm