Dầu mỡ

Khi nấu thức ăn người ta thường dùng dầu mỡ để làm gì?

Có phải để cung cấp lipit không? :kinhbu (

Nếu cung cấp lipit thì em nghĩ dùng cái khác chứ không phải dầu mỡ. Chứ thấy nấu ăn lần mô cũng bỏ dầu mỡ vô. Mình nghĩ có lẽ tạo sự bôi trơn tốt. Hi Hi