Đánh giá hàm lượng thạch tín trong nước giếng

Có bạn nào biết cụ thể hay tài liệu nào về phương pháp phân tích hàm lượng thạch tín (arsenic) trong nước giếng tại TP.HCM không? Xin giúp dùm.

Xác định thạch tính trong nước bạn đều có thể tham khào phương pháp điện hóa hay phổ nguyên tử đều được cả. Nếu có thể thì bạn hãy liên lạc với Thầy Đông hay thầy Trúc ở Bộ Môn Hóa Phân Tích. Chắc dạo này thầy Trúc bận bảo vệ luận án thạc sĩ nên vắng mặt trên diễn đàn. Minh muốn thắc mắc một câu hỏi: tại sao là arsenic trong nước giếng thành phố HCM? Bạn có thông tin về điểm nóng ở đâu vậy. Vì kết quả khảo sát của các viện cho thấy chủ yếu là các tỉnh miền Bắc là bị vụ này, còn chuyến khảo sát của Viện Vệ Sinh Y Tế Công Cộng năm 2003-2004 hay sao đó thì mình hoàn toàn không có thông tin về kết quả. Mình gửi bạn một số bài báo để bạn tham khảo. Chúc Vui.

hihi…cảm ơn Night Wind nhiều. Theo mình tìm hiểu thì hàm lượng arsenic trong nước ngầm tại tp.HCM rất thấp, khoảng 0,1-3mg/ml, nên không biết phương pháp phổ nguyên tử hấp thụ bằng kỹ thuật hydrua (theo TCVN) có áp dụng để đo được hay không?

Chao Maimeo007! khong biết bạn có nhầm không nồng độ asen khoảng 0,1-3mg/ml là không thấp, mà rất cao. Khả năng phân tích bằng phương pháp phổ nguyên tử hấp thụ bằng kỹ thuật hydrua khá tốt, có thể phát hiện được ở nồng độ ppb.

đây la phương pháp chuẩn xác định As trong mẫu nước.