Đại học Quốc tế tuyển giảng viên

Trường Đại học Quốc tế đang tuyển dụng vị trí “Giảng viên”

Các bộ môn Vật lý, Hóa học, Tài chính, Ngân hàng, Công nghệ thông tin, Điện tử, Dầu khí và Công trình công nghiệp

YÊU CẦU

· Có bằng thạc sĩ. Ưu tiên bằng cấp tiến sĩ tại Hoa Kỳ;

· Tốt nghiệp tại trường giảng dạy bằng tiếng Anh hoặc có TOEFL 600 (hoặc tương đương);

· Có kinh nghiệm giảng dạy bậc Đại học trước đây;

· Có năng lực chuyên môn cao;

· Có kỹ năng viết và giao tiếp tốt.;

· Có khả năng nắm bắt tốt các kỹ năng giảng dạy và học tập, thích ứng nhanh chóng với sự biến đổi của môi trường làm việc;

· Có khả năng làm việc tập thể.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

· Thực hiện và phát triển công tác giảng dạy, các họat động nghiên cứu và học tập theo mô hình mà trường Đại học Quốc tế yêu cầu;

· Hỗ trợ sinh viên trong quá trình tự rèn luyện;

· Đưa ra thông tin phản hồi về các tài liệu, bài tập và các họat động học tập khác của sinh viên;

· Thực hiện các nhiệm vụ khác khi có yêu cầu.

http://www.hcmiu.edu.vn/TBTuyendung.php