Cột chiết pha rắn

Mình chuẩn bị làm làm kỹ thuật phải chiết pha rắn qua cột Florisil mà mình chưa biết nhiều về cột này. Mình chưa biết phải nhồi cột thế nào. bạn nào biết xin chỉ giáo giúp mình với. Thank you!!!:24h_009:

Florisil có tính chất tuơng tự silica nhưng có thêm MgO nên có tính bazo yếu, thường dùng trong việc làm sạch và làm giàu các thuốc trừ sâu và diệt cỏ thân

Mình chuẩn bị làm làm kỹ thuật phải chiết pha rắn qua cột Florisil mà mình chưa biết nhiều về cột này. Mình chưa biết phải nhồi cột thế nào. bạn nào biết xin chỉ giáo giúp mình với. Thank you!!! bạn cần chú ý khi nhồi cột vì pha tĩnh này có tính hút ẩm mạnh, hạt trước khi sử dụng phải nung ở nhiệt độ cao (theo lí tưởng có thể lên đến 6500C) sau khi nung hat dc bảo quan trong bình hút ẩm và cột cần được sử dụng ngay sau khi nhồi, và tráng cột bằng 1 DMHC thừong là n hexan