Copolymer là gì?

Mình có một số vấn đề với các loại Copolymer. Các bác cho mình hỏi các loại mình liệt kê ra đây có phải là copolymer hay không nhé: Nhựa ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene), Nhựa PET (Polyethylene terephthalate ), nhựa PVB: (Polyvynyl Butyral), nhựa Polyurea, và cuối cùng là nhựa PU (Polyurethane). Mong các bác cho biết ý kiến và cho xin tài liệu nếu có. Hiện đang rất cần để đi làm trong cơ sở sản xuất nhựa. Mong các bác giúp đỡ.:vanxin(:vanxin(:vanxin(

Hi voduythai10,

ABS, PET, PVB, polyurea và polyurethane: đều là copolymer.

Copolymer là một polymer có hai đơn vị tái lặp khác nhau trong mạch.

[LEFT]Copolymer thì có các loại như: copolymer điều hòa/tiếp cách, copolymer ngẫu nhiên, copolymer khối, copolymer ghép.

[/LEFT] [CENTER][LEFT]Copolymer điều hòa/tiếp cách: có chứa chuỗi kế tiếp nhau của hai đơn vị monomer A và B. Polymer hóa olefin xảy ra theo cơ chế ion có thể thu được copolymer này. Tính chất của copolymer thường khác nhiều so với homopolymer.

[CENTER]

Copolymer ngẫu nhiên: Trong copolymer không có trật tự nào của các đơn vị monomer A và B. Các copolymer thường được tạo thành khi các monomer olefin copolymer hóa theo cơ chế gốc tự do. Tính chất của copolymer thường khác nhiều so với homopolymer.

copolymer khối: có chứa khối của một monomer A nối với khối của một monomer B khác. copolymer khối thường được tạo thành do quá trình polymer hóa ion. Khác với các loại copolymer khác, copolymer khối vẫn còn mang nhiều tính chất vật lý của cả hai homopolymer. Một copolymer tam khối quan trọng trong thương mại là SBS (polystyren-polybutadien-polystyren).

Copolymer ghép: thường được tạo thành bằng cách liên kết hai polymer khác nhau: VD: homopolymer A cho phản ứng với homopolymer B. Loại này thường được tạo thành bằng cách cho hỗn hợp hai polymer chịu tác dụng của bức xạ gamma hay tia X hay bằng cách phối trộn cơ học hai homopolymer. Một phương pháp khác điều chế copolymer ghép là polymer hóa monomer B từ các tâm khơi mào dọc theo mạch polymer A. Các copolymer ghép thường có tính chất giống với hai homopolymer.

[LEFT] :tutin ( [/LEFT]

[/LEFT] [/CENTER] [/CENTER] <input id=“gwProxy” type=“hidden”><!–Session data–><input onclick=“jsCall();” id=“jsProxy” type=“hidden”><input id=“gwProxy” type=“hidden”><!–Session data–><input onclick=“jsCall();” id=“jsProxy” type=“hidden”>

Cảm ơn bác rất nhìu vì câu trả lời có độ chuyên môn cao. Nhân tiện bác cho hỏi tiếp. Các copolymer được tạo nên nhằm mục đích thay đổi cơ tính của mạch polymer, vậy so sánh giữa hai phương pháp “trộn hai homopolymer với nhau” để tạo thành copolymer và “cho hai homome phản ứng trùng hợp với nhau” để tạo thành copolymer khác nhau thế nào về cơ tính cuả copolymer và phương pháp nào tốt hơn về mặt công nghệ và độ ổn định củ sản phẩm. Thanks bác rất nhìu.

Bạn vothaiduy10 thân mến,

Chắc có lẽ bạn nhầm giữa hai khái niệm “Coppolymer” với " Polymer Blend" ! Vì làm gì có chuyện “trộn hai homopolymer với nhau” để tạo thành copolymer. Ngoài ra, trong câu “cho hai homome phản ứng trùng hợp với nhau” , ý của em là 2 monomer hay 2 homopolymer. Cũng lưu ý là không có thuật từ homonomer nhé.

Polymer blend là hỗn hợp của hai hay nhiều hơn các polymer. Nó có thể là hỗn hợp các homopolymer, copolymer,…trộn lẫn nhau. Polymer Blend là sản phẩm được hình thành bởi quá trình cơ lý.

Ví dụ như blend của cao su thiên nhiên epoxy hóa (ENR) với cao su nitril (NBR).

Copolymer là một polymer mà mạch phân tử của nó mang nhiều loại cấu tử đơn vị lặp lại khác nhau. Copolymer là sản phẩm được hình thành bởi quá trình hóa học.

Ví dụ như cao su styrene-butadien SBR.

Thân,

Teppi