Computational Chemistry

Tặng anh em thêm một cuốn sách nữa cũng khá hay, học các phương pháp MO trong đây thì tuyệt vời luôn!!! Computational Chemistry : A Practical Guide for Applying Techniques to Real World Problem

download

Giá bạn ở Amazon: 83,08$

Thời gian qua cảm ơn anh em đã tích cực viết bài xây dựng chemvn, mong anh em sẽ còn viết thêm nhiều bài chất lượng hơn nữa để làm giàu thêm kiến thức cho chemvn!!! Hiện tại đang mùa thi, chúc anh em thi tốt, và sau kì thi sẽ thoải mái đóng góp sức mình cho chemvn :doctor ( Chúc mọi người mạnh khỏe!!! :noel6 (

Trong sách này chỉ dẫn những kỹ thuật tính toán lượng tử, các ứng dụng của nó & các điều hay và những sai lầm mắc phải trong Hóa Tính Toán.