Compedium of analytical nomenclature

Anh em nào khi đọc sách chuyên ngành tiếng anh về hóa phân tích chắc hẳn mới đầu sẽ gặp rất nhiều khó khăn, mời các bạn vào đây để luyện trước, đây là một nhánh của IUPAC giúp chúng ta làm quen với những thuật ngữ trong hóa phân tích. http://www.iupac.org/publications/analytical_compendium/ Chúc vui!!! :chui ( :ungho ( :danhmay (

Để mình mở rộng cái resource này cho mọi người tham khảo. Đây chính là Tạp chí Pure and Applied Chemistry của IUPAC. các bạn có thời gian nên lục loại trong đó, rất nhiều thông tin hữu ích. Nhất là các vấn đề về thuật ngữ. http://www.iupac.org/publications/pac/ Tuy nhiên, để down được tài liệu thì các bạn làm như sau Thêm vào các dòng sau. Ví dụ Nếu muốn down tạp chí trong năm 1988các bạn gõ thêm http://www.iupac.org/publications/pac/1988/pdf Nó sẽ hiện lên cái thư mục Parent Directory Sau đó các bạn cứ tha hồ download . Chúc may mắn và kiếm được tài liệu vừa ý .

BM đã từng download từ trang này, việc download sẽ rất nhanh khi các bạn sử dụng chương trình telepot, vừa bật lên down, với độ sâu vừa phải thôi, khỏang 50 là vừa, rồi sau đó tha hồ làm việc, đợi máy download xong thì lấy về mà đọc!!! Sử dụng telepot trong những trường hợp này là nhất đó! Không cần phải như golddawn nói đâu, khi dùng telepot, link đầu tiên là http://www.iupac.org hoặc thêm vào http://www.iupac.org/publications/ ; sau đó cứ thả cho nó down! Bảo đảm nếu mạng tốt sẽ không mất file nào cả! Chúc các bạn thành công!