Có trang web tra cứu hay

Trang web:

dùng để tra cứu công thức cấu tạo, các loại thông số vật lý và phổ dựa vào tên hoặc công thức phân tử. Rất hay

Các bạn cũng có thể vào trang:

http://www.chemfinder.com