cơ chế SN1 hay SN2

phản ứng CH3CH2CH2OH + HBr diễn ra theo cơ chế SN1 hay SN2.xin cảm ơn

SN2 do rượu bậc 1 thuận lợi!

rượu bậc một , nhưng xúc tác H+ thì em nghĩ là dễ tạo cacbocation -> cơ chế SN1

hi bởi vì bình thường nhóm OH ko thể là nhóm xuất được vì nó là 1 base mạnh chất thân hạch mạnh , pka =15 lớn nên ko xuất được. nên dùng môi trường H+ để proton hóa nó để nhóm xuất lúc này là nước có pka nhỏ dễ tồn tại trong môi trường khi xuất ra. khi đó Br mới tấn công vào và đồng thời H2O xuất ra theo cơ chế SN2. vì là alcol bậc 1 nên ưu tiên xảy ra theo có chế SN2, vì carbocation bậc 1 kém bền nên khó có thể xảy ra theo có chế SN1. theo mình thì bạn nên xem kỹ về thế SN1 và SN2 rồi nếu thắc mắc thảo luận thêm. chứ cái này có trong sách về sn1 và sn2 hết rồi xem kỹ đi sẽ rõ

bạn muốn hỏi nickname gì? yahoo hả? thì đó tiamo_tanto2003@yahoo.com mà trường bạn có dạy môn cơ chế phản ứng ko? trường mình thì có dạy nhưng ko có kỹ? nên kiến thức còn lỗ hổng nhiều lắm. nên nhờ mấy huynh trên chem như BM hay thanhtabu chỉ mình đó ! hình như có cuốn sách nói sơ về phần cơ bản của cơ chế mình mới phôt trong trường teen là A PRIMER TO MECHANISM IN ORGANIC CHEMISTRY CỦA PETER SYKES M.SC FELLOW of christ’s college, cambridge chúc bạn vui

như mình dược học thì :có bốn yếu tố ảnh hưởng đến cơ chế này 1.tính chất của một gốc: ankyl bac 1 thi sn2,ankyl b2 thi ca hai con ankyl bac 3 thi sn1 anlyl va aryl metyl :ca hai,vinyl va phenyl cả hai 2. phan ung the giam khi do am dien giam 3.anh huong cua dung moi

toc do phan ung sn1 tang theo kha nang sonfat hoa vi du H2O>C2H5>CH3COCH3>C6H5

C2H5 với C6H5 liên quan quái gì tới solvat hóa ở đây ?