Chủ đề 4: Tính chất của các nguyên tố

Bảng sau cho phép các bạn biết thông tin cơ bản về một nguyên tố như nhiệt độ sôi, độ cứng, bán kính, độ âm điện…