Chủ đề 2: Ký hiệu độc hại trên nhãn hóa chất

Đây là file pdf chứa thông tin về độ nguy hiểm của hóa chất đó, khả năng cháy nổ, hô hấp…