Chromatogaphy theory ebook

Chúc mừng sinh nhật chemvn

Share cho anh em cuốn Chromatography theory. Chúc anh em học tốt !

Giá bán hiện hành: 115$

download: http://www.uploading.com/files/MS8FFENE/chromatography_theory.rar.html

Chúc anh em vui !!!

Chúc mừng sinh nhật chemvn

Chạy sắc kí vốn là sở trường của dân hữu cơ nghiên cứu hợp chất thiên nhiên trong trường ta, nên tài liệu này BM ưu tiên để bên box hữu cơ chứ ko phải phân tích ! Share cho anh em cuốn High Performance Liquid Chromatography Fundamental principles and practice. Chúc anh em học tốt !

Giá bán hiện hành: 62.95$

download: http://www.uploading.com/files/E3RSEQ99/HPLC.rar.html

Chúc anh em vui !!! :tuongquan

Gửi thêm cho anh em hữu cơ vốn dùng chromatography nhiều một cuốn nữa !!!

Multidimensional chromatography

Giá bán hiện hành: 265 $

tham khảo trên amazon:

download: http://www.filesend.net/download.php?f=24dc1430dda4b6f5a709de8e248fd9d3

Chúc anh em ta học tốt !!! :sacsua (