Cho hỏi đặt điểm của hai loại đất sét N15 và N757

Em chưa hiểu tại sao người ta lại phận loại ra 2 loại đất sét trên, có phải là N15 là đất sét đã biến tính ko? và N757 là chưa biến tính? vì khi chế tạo ra composite thì em thấy thằng N15 vượt qua thằng N757. Các anh chị cho em hỏi phương pháp để biến tính đất sét như thế nào ạ?

Hi ncaothach:

Đất sét N15 là đất sét đã được xử lý sơ bộ và được biến tính bằng monoglyceride, làm cho đất sét ưu hữu cơ hơn. Còn N757 là đất sét lấy từ quặng về và xử lý sơ bộ, loại tạp,… chứ chưa biến tính, nên vẫn còn ưu nước nhiều. Trong bài thực tập chúng ta đã phối trộn lần lượt hai loại này với các polymer như PE, PP… để đất sét tương hợp tốt thì nó phải có độ phân cực gần giống với các polymer, ngoài ra quá trình trộn bằng máy đùn hai vít cũng ảnh hưởng rất nhiều đến quá trình tương hợp của pol và đất sét. Kết quả như em đã đưa ra là N15 vượt qua N757 là phù hợp với lý thuyết. Phương pháp biến tính đất sét như thế nào, em có thể lên phòng TN polymer I65 để trao đổi với các anh chị thì sẽ hiểu được nhiều hơn.

thân.