Cho em xin mấy cái ảnh về sự ăn mòn kim loại với.

Em đang cần mấy cái ảnh thực về sự ăn mòn kim loại, mấy anh chị giúp em với. Cám ơn. Xin lỗi mod, không biết post đây đúng chổ kô?